fbpx

Application

ผลิตภัณฑ์พลาสติกแข็งขึ้นรูป

คุณลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลาในการหาข้อมูล ถ้วยชามพลาสติก ขวดวิตามิน ขวดยาสระผม และผลิตภัณฑ์พลาสติกแข็งขึ้นรูปอื่นๆ
บริษัท แพลนท์เทค ซิลเมท(ประเทศไทย) มีเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมให้ท่านสามารถทดลองใช้งานได้

เครื่องพิมพ์วันที่ ที่เหมาะสมในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมพลาสติก มีความหลากหลาย ทั้ง รูปร่าง ขนาด และพื้นผิว ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์วันที่ ที่สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์
ทางบริษัท แพลนท์เทค ซิลเมท(ประเทศไทย) ข้อเสนอ เครื่องพิมพ์วันที่ ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม ประเภทนี้ ได้แก่

อุตสาหกรรมขวดแก้ว

มันเงา, เรียบ, โปร่งใส, ไม่ซึมซับ, นำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งหมดนี้คือการพิมพ์ลงบนขวดแก้ว
เพื่อเพิ่มคุณภาพและสามารถดึงดูดสายตาของผู้บริโภค ทั้งยังสามารถพิมพ์สัญลักษณ์เพื่อให้เกิดความแตกต่างได้

ทรงพลังเครื่องพิมพ์วันที่ในอุตสาหกรรมขวดแก้ว

ถ้าคุณลูกค้ากำลังมองหา เครื่องพิมพ์ที่ใช้พิมพ์บน ผลิตภัณฑ์ขวดแก้ว, ขวดแก้วใส่เครื่องดื่ม
ทางบริษัทแพลนท์เทค ซิลเมท(ประเทศไทย) มีเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภทนี้ ดังข้อมูลด้านล่างดังต่อไปนี้

ท่อ PVC

ท่อ PVC เป็นท่อที่ยุคปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ลำเลียงของดีและของเสีย ขนส่งน้ำสะอาดปริมาณหลายล้านตันต่อปีเข้าสู่บ้านเรือน สวนโดยทั่วไป ท่อPVC จะมีความแข็งแรง ปลอดภัย ซ่อมบำรุงง่าย หมึกที่ใช้พิมพ์ลงบน ท่อPVC นั้น จำเป็นต้องมีความทนทาน

การพิมพ์บนพลาสติกขึ้นรูป ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ มีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเงื่อนไขที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูง,การสั่นสะเทือน, ความชื้นและฝุ่น การปนเปื้อน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในงานติดตั้ง

ก่อนที่คุณลูกค้าจะหาเครื่องพิมพ์วันที่และหมึกที่เหมาะสมด้วยตัวเอง ทางบริษัท แพลนท์เทค ซิลเมท(ประเทศไทย) จะช่วยคุณลูกค้า เลือกเครื่องพิมพ์วันที่และหมึก ด้วยประสบการณ์การทำงาน เพื่อให้คุณลูกค้าได้รับเครื่องพิมพ์วันที่และหมึกที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณลูกค้า

เครื่องพิมพ์วันที่ ที่เหมาะสมกับการพิมพ์ลงบนท่อPVC

การผลิตท่อPVC ต้องมีความต่อเนื่อง ซึ่งการเลือกเครื่องพิมพ์วันที่จะต้องสามารถให้ผลพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง, ผลพิมพ์ชัดเจน, พิมพ์ได้รวดเร็ว,ข้อผิดพลาดน้อย,และประสิทธิภาพสูง
ทางบริษัทแพลนท์เทค ซิลเมท(ประเทศไทย) มีเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภทนี้ ดังข้อมูลด้านล่างดังต่อไปนี้

การพิมพ์ลงบนขวดพลาสติก

ปัจจัยที่ต้องพบเจอในกระบวนการการพิมพ์ลงบนขวดพลาสติก คือ พื้นผิวขวดที่หลากหลาย, รูปทรง,สี ทั้งหมดนี้อาจส่งผลกับผลพิมพ์บางผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการล้างทำความสะอาดด้วย สารเคมี การเลือกเครื่องพิมพ์วันที่และหมึก จึงต้องระมัดระวัง ปัจจัยในการผลิตเหล่านี้ด้วย

การเลือกเครื่องพิมพ์วันที่ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ คือกุญแจที่ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงได้ ทางบริษัทแพลนท์เทค ซิลเมท(ประเทศไทย) มีเครื่องพิมพ์วันที่และหมึกที่เหมาะสมกับการพิมพ์ลงบนขวดพลาสติก

เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพิมพ์ลงบนขวดพลาสติก

ปริมาณการผลิตขวดพลาสติกในหนึ่งวัน / ความเร็วของการผลิตต่อหนึ่งวันเท่าไหร่ / พิมพ์ลงบนขวดพลาสติกรีไซเคิลหรือไม่ / ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำถามที่ใช้ในการคัดเลิกเครื่องพิมพ์และหมึกที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

ถ้าสายการผลิตคุณลูกค้า ความเร็วสูง / จำนวนการผลิตมาก / ในสายการผลิตมีอุณหภูมิสูง หรือเป็นการ ผลิตแบบใช้กำลังคน ผลิตด้วยมือ ปริมาณการผลิตต่อชั่วโมงต่ำ ก็สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์วันที่ได้ เพราะสามารถลดเวลาในการผลิตลงและเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

ทางบริษัทแพลนท์เทค ซิลเมท(ประเทศไทย) มีเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภทนี้ ดังข้อมูลด้านล่างดังต่อไปนี้