fbpx

ท่อ PVC

ท่อ PVC

ท่อ PVC เป็นท่อที่ยุคปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ลำเลียงของดีและของเสีย ขนส่งน้ำสะอาดปริมาณหลายล้านตันต่อปีเข้าสู่บ้านเรือน สวนโดยทั่วไป ท่อPVC จะมีความแข็งแรง ปลอดภัย ซ่อมบำรุงง่าย หมึกที่ใช้พิมพ์ลงบน ท่อPVC นั้น จำเป็นต้องมีความทนทาน

การพิมพ์บนพลาสติกขึ้นรูป ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ มีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเงื่อนไขที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูง,การสั่นสะเทือน, ความชื้นและฝุ่น การปนเปื้อน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในงานติดตั้ง

ก่อนที่คุณลูกค้าจะหาเครื่องพิมพ์วันที่และหมึกที่เหมาะสมด้วยตัวเอง ทางบริษัท แพลนท์เทค ซิลเมท(ประเทศไทย) จะช่วยคุณลูกค้า เลือกเครื่องพิมพ์วันที่และหมึก ด้วยประสบการณ์การทำงาน เพื่อให้คุณลูกค้าได้รับเครื่องพิมพ์วันที่และหมึกที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณลูกค้า

เครื่องพิมพ์วันที่ ที่เหมาะสมกับการพิมพ์ลงบนท่อPVC

การผลิตท่อPVC ต้องมีความต่อเนื่อง ซึ่งการเลือกเครื่องพิมพ์วันที่จะต้องสามารถให้ผลพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง, ผลพิมพ์ชัดเจน, พิมพ์ได้รวดเร็ว,ข้อผิดพลาดน้อย,และประสิทธิภาพสูง
ทางบริษัทแพลนท์เทค ซิลเมท(ประเทศไทย) มีเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภทนี้ ดังข้อมูลด้านล่างดังต่อไปนี้